4.7.9 Krav på växtnäringsbalans för växthus

Du ska regelbundet göra växtnäringsbalansberäkningar och allt eftersom anpassa gödslingen till kulturernas behov (K).

  • Du behöver inte redovisa en växtnäringsbalans om du uppfyller något av följande kriterier (K):
  • Du använder inte mer än 200 m2 växthusyta vid något tillfälle under året.
  • Du kan visa att bevattningsvatten inte släpps ut i omgivande miljö.

Beräkningen ska göras för (K):

  • varje år
  • kväve, kalium och fosfor
  • den yta som används för KRAV-certifierad odling i växthuset
  • varje växthus eller avdelning. Om du odlar i ett avgränsat substrat ska du göra en redovisning per kultur.

Växtnäringsbalansen ska beräknas efter avslutad säsong, och finnas tillgänglig för kontroll senast den 31 mars året efter beräkningsåret.