4.7.3 Underlag för beräkning av fosforbalans (gäller inte växthus)

Beräkningen ska baseras på faktiska värden från det aktuella året. Vid kraftiga avvikelser från det normala ska du justera skörden till nivån under ett genomsnittligt år. (K)

Om du inte brukar hela gården enligt KRAVs regler ska du bara räkna på den KRAV-certifierade delen. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb Hjälpmedel för att göra en enkel fosforbalans hittar du på www.krav.se/lantbruk-hjalpmedel. Via greppa.nu hittar du rådgivning och verktyg för att själv göra en mer fullständig fosforbalansberäkning.