4.6.3 Permanent bevuxen zon mot vattendrag (gäller inte växthus)

Du ska lämna en skyddszon på minst tre meter invid vattendrag, våtmarker och sjöar som normalt är vattenförande året om. Denna skyddszon ska vara permanent bevuxen och ogödslad. Tre meter räknas horisontellt från medelvattenlinjen. (K)

När du sprider stallgödsel intill vattendrag ska du dessutom lämna en ogödslad skyddszon som sträcker sig minst två meter från jordbruksmarkens kant och in på fältet. (SL)