4.5.1 Skötselplan

Du ska som KRAV-ansluten ta stor hänsyn till natur- och kulturmiljöer, inklusive den biologiska mångfalden. Du ska göra något av följande (I/K):

  • Upprätta och tillämpa en skötselplan för natur- och kulturvärden.
  • Använda Miljöhusesynens checklista om biotopskydd och fornminnen och genomföra de åtgärder som den tar upp.

Regeln gäller för hela brukningsenheten.