4.4.1 Tidigare markanvändning

Vid karensstart ska du som producent kunna redogöra för tidigare markanvändning. Om det finns anledning att misstänka förekomst av markföroreningar ska du undersöka och dokumentera dem. (K)