4.12.2 Konstljus

Du får odla svamp i mörker och du får använda konstljus som enda ljuskälla när du arbetar med odlingen.