4.12.1 Substrat

Substratet som du odlar din svamp i får endast innehålla (EU):

  • Stallgödsel från ekologisk djurhållning
  • Stallgödsel från konventionell djurhållning som är tillåten som gödsel och jordförbättringsmedel (se regel 4.8.5 och 4.8.6), dock högst 25 procent av substratets totala vikt före eventuell kompostering och vattentillsats
  • Andra produkter av jordbruksursprung, till exempel halm, från ekologisk produktion
  • Torv som inte är kemiskt behandlad
  • Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning
  • Mineralprodukter som är tillåtna som gödsel- och jordförbättringsmedel (se regel 4.8.8)
  • Vatten
  • Jord