4.10.3 Utsäde från karensårsodling

Du får räkna utsäde från en KRAV-ansluten karensårsodling som KRAV-certifierat utsäde, under förutsättningen att du anmälde marken till karens innan du sådde utsädesgrödan. För vallfrö ska du ha anmält marken minst 12 månader innan du skördar. (EU)

Om du odlar utsäde på en odling i karens och utsädet klassas ned får du använda skörden enligt reglerna för foder från mark i karens, se regel 5.1.9.11-5.1.9.15. Du får också använda skörden som eget utsäde om du bedömer att det är lämpligt utifrån skälen för nedklassning av utsädesodlingen. (EU)