4.1.9 Utsäde från en odling i karens

Skörd från en odling i karens kan få användas som KRAV-certifierat utsäde under vissa förutsättningar (se regel 4.10.3). (EU)

Nedklassat utsäde från en odling i karens kan få användas och säljas som karensfoder under vissa förutsättningar (se regel 4.10.3). (EU)