4.1.8 Foder från en odling i karens (gäller inte växthus)

Du får till viss del använda fodergrödor från en odling i karens till egna KRAV-certifierade djur, se reglerna 5.1.9.11-5.1.9.17. Du får även sälja foder från en karensårssodling om fodret skördas tidigast 12 månader efter att markens karenstid påbörjades. Du ska i så fall använda följande märkning vid marknadsföring och försäljning: ”Karensfoder producerat under andra årets karensårsodling innan produktionen får KRAV-certifieras”. (EU)