4.1.7 Karenstid vid odling i avgränsat substrat

Det behövs ingen karenstid om du odlar i ett avgränsat substrat bestående av jord som är tillåten enligt regel 4.11.1. (EU)