4.1.4 Karenstid för frukt och bär

För fruktträd, bärbuskar och övriga etablerade perenna grödor (förutom vallar) är karenstiden, på dagen, minst tre år innan skörden får räknas som KRAV-certifierad. För perenna grödor som etableras på karensmark gäller att markens tvååriga karenstid ska ha gått innan skörden räknas som KRAV-certifierad. (EU)