4.1.3 Karenstid för vallar och beten

För vall är karenstiden, på dagen, minst två år innan skörden får räknas som KRAV-certifierad. Detsamma gäller för bete för idisslare. (EU)

För rastgårdar och beten för grisar och fjäderfän är karenstiden ett år. Denna tid kan kortas ner till 6 månader om du kan visa att otillåtna medel inte använts på marken under det senaste året. (EU)