4.1.11 Retroaktivt godkännande för en del av karenstiden

Om din ansökan om retroaktiv karens bara kan godkännas för ett år tillbaka så får det innevarande årets gröda räknas som foder odlat på karensmark, skördat efter 12 månader. Retroaktiv karens för ett år tillbaka kan endast godkännas med ersättning för ekologisk produktion, bete eller slåtterängar som grund. En förutsättning är att du skördat årets gröda efter det datum då certifieringsorganet beslutat att retroaktivt godkänna karenstiden. (EU)