4.1.10 Retroaktivt godkännande av karenstid

Du kan få tillgodoräkna dig karenstiden retroaktivt under något av följande förhållanden (EU):

  • Mark som omfattas av åtaganden där du fått ersättning enligt 6 § i SJVFS 2015:29.
  • Mark som inte haft ersättning enligt 6 § i SJVFS 2015:29 kan godkännas i efterhand om du kan bevisa att otillåtna medel inte använts på marken under minst tre sammanhängande år före din anmälan. Då fattar Jordbruksverket beslut i varje enskilt fall.

Om du vill ha ett retroaktivt godkännande av karenstiden ska du ansöka till ditt certifieringsorgan i god tid före odlingssäsongen. (EU)

Du får inte skörda en KRAV-certifierad gröda från mark med retroaktivt godkänd karens innan certifieringsorganet, eller i förekommande fall Jord- bruksverket, har beslutat att retroaktivt godkänna karenstiden. (EU)