4.1.1 Allmänt om anmälan och karenstid

Du får inte sälja en gröda som KRAV-certifierad innan marken har legat i karens en viss tid. (EU)

Du ska följa KRAVs regler under karenstiden och du ska ha anmält dig till ett certifieringsorgan så att de kan göra kontroll hos dig. Karenstiden räknas tidigast från anmälningsdatum. Anmälningsdatum är när det undertecknade avtalet med beskrivning av företag och verksamhet samt skifteredovisning finns hos certifieringsorganet. (EU)