4.1 Anmälan och karenstider

Det här avsnittet handlar om karenstider efter omställning från konventionell produktion för olika typer av grödor. Det tar även upp särskilda regler för foder och utsäde från karensårsodling och retroaktivt godkännande av karens.