4 Växtodling

Du som är certifierad för växtodling ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20. De regler som inte gäller växthusproduktion är i rubriken markerade med ”gäller inte växthus”.

Detta kapitel innehåller:

 • 4.1 Anmälan och karenstider
 • 4.2 Dokumentation av odling
 • 4.3 Åtskillnad mellan konventionell och KRAV-certifierad produktion
 • 4.4 Föroreningar och skyddsavstånd
 • 4.5 Natur- och kulturskydd, god hävd och odling på mulljordar
 • 4.6 Hushålla med växtnäringen
 • 4.7 Växtnäringsbalans
 • 4.8 Gödselmedel och jordförbättringsmedel
 • 4.9 Växtskydd
 • 4.10 Utsäde och vegetativt förökningsmaterial
 • 4.11 Odling i växthus
 • 4.12 Svampodling
 • 4.13 Tillval: Hygienregler vid odling och hantering av frukt och grönt