13.2.3 Kunskapskrav hos personalen

Du ska se till att all personal som hanterar produkten vet hur produkten får marknadsföras.