13.2.2 Tillämpliga regler i kapitel 20 (märkning och marknadsföring)

Du ska för märkning och marknadsföring följa nedanstående regler i kapitel 20 (Märkning och marknadsföring)

  • 20.1.1 Avtal krävs för användning av KRAVs märke
  • 20.2.1 KRAV med versaler
  • 20.2.3 KRAV-märkets storlek
  • 20.2.5 Ingen överlappning
  • 20.2.6 Användning av ”KRAV” i beteckningar och namn
  • 20.2.7 Färger vid tryck
  • 20.2.8 Ingen beskärning
  • 20.6.1 Följa lagen
  • 20.6.3 Annonser och skyltar