13.2.1 Användning av KRAVs namn och märke

Du får endast använda KRAVs namn och märke i anslutning till den eller de registrerade produkterna. Om du förpackar KRAV-märkta produkter och vill märka produkterna med KRAVs namn och märke, ska du vara certifierad enligt kapitel 9 (Livsmedelsförädling).