13.1.3 Omfattning och åtskillnad

Du får vara certifierad för och marknadsföra högst tre produkter som tagits ur sin KRAV-märkta förpackning och erbjuds direkt till kund.
För att få göra detta gäller följande för varje vald produkt:

  • Produkten ska vara väl beskriven och tydligt kunna skiljas från andra produkter.
  • Produkten som du använder ska vara helt utbytt till KRAV-märkt. Det ska inte finnas risk för sammanblandning med annan liknande produkt.
  • Du ska registrera produkten hos ditt certifieringsorgan.
  • Du ska säkerställa att det finns rutiner för att garantera att ingen sammanblandning sker mellan den KRAV-märkta produkten och andra produkter.

Produkter som kan registreras är till exempel kaffe, mjölk eller pasta som ingår i en lasagne. Eftersom produkten ska vara helt utbytt får du till exempel inte servera ett kaffe som är KRAV-märkt och ett annat som inte är KRAV-märkt.