13.1.2 Certifieringens avgränsning

Du får använda enproduktcertifiering inom verksamheter som annars skulle kunna certifieras inom regelområdena butik eller restaurang och storhushåll.