3.8.2 Nyckeltal för energi

Du ska ta fram nyckeltal för energianvändningen i relation till gårdens areal, levererade animalier samt torkning av spannmål, trindsäd och oljeväxter. (K)

Du ska dokumentera nyckeltalen vart femte år i samband med att du uppdaterar din energikartläggning. Nyckeltalen ska uttryckas enligt följande tabell (K):

Produktionsgren

Nyckeltal

Fältarbete i växtodlingen Liter diesel/hektar
Levererade animalier kWh/kg mjölk
kWh/diko och kalv (till 220 dagars ålder)
kWh/kg nötkött (levandevikt)
kWh/slaktsvin
kWh/smågris
kWh/lamm
kWh/kg ägg
kWh/kyckling
Torkning av spannmål, trindsäd och oljeväxter kWh/kg borttorkat vatten