3.7.8 Val av köldmedier i butik

När du som är certifierad för KRAVs butiksregler gör en nyinvestering i kylanläggningar ska du välja anläggningar med köldmedier som inte påverkar klimatet negativt. (K)

Du ska till exempel inte välja HFC-föreningar. Exempel på köldmedier som får användas är koldioxid, butan, propan och ammoniak.