3.7.4 Införande av regeln om förnybar el

Företag med växtodling,växthus, svampodling, djurhållning, biodling, vattenbruk, vildväxande produktion, butik, restaurang och storhushåll eller fiske ska enbart använda förnybar el. Andra företag ska byta till förnybar el vid byte eller nytecknande av avtal. Det ska vara genomfört senast (K):

  • den 31 december 2018 för företag med livsmedelsförädling, import, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller slakt.

Om du har ett företag med en produktionsplats som är certifierad för flera regelområden, med olika införandetider enligt ovan, ska du köpa in förnybar el för hela produktionsplatsen senast vid den tidigaste tidpunkt som gäller för någon av verksamhetens delar. (K)