3.6.6 Trådstängsel

Du ska ta bort trådstängsel som inte används. (K)