3.6.2 Produkter att undvika

Följande gäller för lantbruksföretag (K):

  • Du får inte använda bekämpningsmedel på mark utanför själva odlingen men som ändå ingår i produktionsenheten, till exempel mellan skiften eller på grusgångar och tillfartsvägar.
  • Du får inte använda fiberduk eller plast för mark- och kulturtäckning, insektsnät eller ensilageplast som är baserade på klorerade plaster som till exempel PVC.
  • Om du använder fiberduk eller plast av något annat slag ska du avlägsna dem från marken efter användning, om de inte är nedbrytbara.
  • Du får inte bränna fiberduk eller plast på platsen där de använts.

Följande gäller för restauranger och storhushåll (K):

  • Du får inte använda engångsförpackningar som måltider levereras i som är baserade på klorerade plaster som till exempel PVC
  • Du får inte använda sträckfilm som används vid förvaring i det egna köket som är baserad på klorerade plaster som till exempel PVC.