3.5 Förpackningar

Det här avsnittet innehåller regler för förpackningar.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb KRAV har tagit fram ”Förpackningslotsen” som ett stöd för dig att tillämpa reglerna för förpackningar. Ladda ner den från www.krav.se/forpackningar