3.4.2 Dokumentation

Du ska dokumentera dina rutiner för rengöring- och desinfektionsåtgärder. Rutinerna ska omfatta vad som ska rengöras, vilken metod du ska använda, hur ofta du ska rengöra och vilka rengöringsmedel du ska använda. Skadedjursbekämpning ska alltid dokumenteras. (EU)