3.3.6 Nanomaterial och nanoteknik får inte användas

Du får inte använda tillverkade nanomaterial i KRAV-certifierad produktion, inbegripet förpackningar och andra ytor som produkten kommer i kontakt med. (K)