3.3.5 Riskbedömning för GMO

Du ska använda senaste utgåvan av KRAVs risklistor för GMO, för att avgöra vad du behöver göra för att säkerställa att en produkt eller ingrediens inte innehåller GMO, eller är framställd av eller med GMO. I vissa fall krävs intyg, i andra fall analys av den vara du köper. Vid analys är det övre gränsvärdet för oavsiktlig förekomst av GMO eller genetiskt modifierat material, 0,9 procent. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb Här hittar du KRAVs risklistor för GMO (utgåva 2019-01-01): www.krav.se/gmo-risklistor

KRAV följer alltså de gränsvärden för GMO som EU har lagstiftat om. För GMO som inte är godkänd inom EU gäller som övre gränsvärde 0,1 procent.