3.3.4 GMO-förbud

Du får inte använda genetiskt modifierade organismer (GMO) eller produkter som är framställda av eller med GMO i din KRAV-certifierade verksamhet. Det enda undantaget är veterinärmedicinska läkemedel. Förbudet omfattar följande (EU):

  • Livsmedelsingredienser (inbegripet tillsatser och smakämnen)
  • Processhjälpmedel vid livsmedelsförädling (inbegripet extraktionsmedel)
  • Foderråvaror och foderblandningar
  • Fodertillsatser och processhjälpmedel vid fodertillverkning (inbegripet extraktionsmedel)
  • Utsäde och vegetativt förökningsmaterial
  • Växtskyddsmedel
  • Gödsel- och jordförbättringsmedel
  • Mikroorganismer
  • Djur

Förbudet mot att odla genetiskt modifierade grödor gäller hela din brukningsenhet. Om du samarbetar med andra lantbruksföretag enligt regel 4.3.2 så omfattar regeln även dessa brukningsenheter. (K)