3.10.7 Förpackningar

KRAVs regler för förpackningar, i avsnitt 3.5, ska följas senast från 1 januari 2018. (K)