3.1.3 Följa lagstiftning om socialt ansvar

Du ska följa svensk lagstiftning om arbetsvillkor och arbetsmiljö samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 4). KRAV har valt att lyfta fram följande delar av denna lagstiftning som särskilt viktiga (K):

  • Anställningsavtal
  • Diskriminering
  • Lön
  • Arbetstid
  • Ohälsa och olycksfall
  • Boende/övernattningsmöjligheter
  • Utbildning och kommunikation

Hjälpmedel finns på KRAVs webb Du hittar kontrollpunkterna i dokumentet ”Checklista – Socialt ansvar vid KRAV-certifiering” (utgåva 2019-01-01) som finns på www.krav.se/socialt-ansvar-checklistor