20.1.6 Samarbete med tredje part om märkning

Du får överlåta märkningen till ett annat företag om du som lantbrukare har ett avtal med underleverantör (se avsnitt 2.11) eller om du har ett avtal för märkning på utländsk packplats med det företag som märker din produkt (se regel 16.6.2). (K)