20.1.5 KRAVs märke för produktionshjälpmedel

Du får endast använda KRAVs särskilda märke för produktionshjälpmedel på produktionshjälpmedel som är certifierade enligt kapitel 12. Om du istället vill använda KRAVs vanliga märke på ett produktionshjälpmedel gäller regel 20.1.3. (K)

Vid tryckning av KRAVs märke för produktionshjälpmedel gäller regel 20.2.7, med följande undantag: KRAVs märke för produktionshjälpmedel (alltså hela pilen) får tryckas såväl positivt som negativt, men själva KRAV-märket ska tryckas positivt. (K)

Detta är KRAVs märke för produktionshjälpmedel:

KRAVs märke för produktionshjälpmedel