20.1.4 KRAVs märke för användning utanför Sverige

Nedanstående märke är avsett för marknadsföring utanför Sverige. Villkoren för att du ska få använda det är de som framgår av regel 20.1.3. Om du vill använda en tilläggstext på ett annat språk än engelska så ska du samråda med KRAV och ha KRAVs tillstånd för detta. (K)

Detta är KRAVs märke vid marknadsföring utanför Sverige: