20.1.2 Produkter som omfattas av märkningen

Du får använda KRAVs namn eller märke i samband med märkning och marknadsföring av produkter från produktion som följer KRAVs regler. (K)