20.1.1 Avtal krävs för användning av KRAVs märke

Du har endast rätt att använda KRAVs namn eller märken om du har ett avtal om certifiering med ett certifieringsorgan och certifieringsorganet har utfärdat ett giltigt certifikat för din produktion. (K)