20.1 Allmänna regler

Reglerna i det här avsnittet handlar om KRAVs märken och användningen av dem, vem som får använda de olika märkena och vilka produkter de ska användas på. Eftersom KRAV har olika märken för olika typer av produkter bör du läsa hela avsnittet för att förstå vilket märke som passar just din verksamhet.