20.9.7 Utformning av märkningen

Du ska skriva ursprunget som en text direkt under KRAV-märket. Texten ska ange det geografiska ursprunget enligt definitionen i regel 20.9.2. Detta komplement utgör ett undantag från regeln om friyta (se regel 20.2.4). (K)

Exempel på märkning: