20.9.6 Förädling inom ursprungsområdet

Du ska förädla produkterna i en KRAV-certifierad anläggning inom det angivna ursprungsområdet. Om det inte finns någon lämplig KRAV-certifierad anläggning inom ursprungsområdet ska du använda en förädlingsanläggning så nära det angivna ursprungsområdet som möjligt. (K)