20.9.2 Geografisk avgränsning

Du ska tydligt definiera den geografiska avgränsningen för din valda ursprungsbeteckning och märka ut den på en karta. (K)

Beteckningen bör så långt det är möjligt följa vedertagna benämningar som exempelvis en viss gård, en ort, en kommun, en region, en sjö, ett län eller ett hav.