20.7.2 Vilka regler som gäller

Du ska följa reglerna i kapitel 2 och 3 som är allmänna regler för certifieringen och verksamheten och som gäller för alla KRAV-certifierade företag, samt reglerna i kapitel 20. (K)