20.7.1 Vem som ska vara certifierad

Du som endast marknadsför KRAV-certifierade produkter som andra tillverkar och använder ditt eget namn eller varumärke på produkten ska vara certifierad enligt detta regelområde. (K).