20.7 Certifiering av marknadsförare

Certifiering av marknadsförare är ett eget regelområde som gäller för företag utan egen tillverkning, som vill marknadsföra KRAV-certifierade produkter i eget namn eller varumärke.