20.6.3 Annonser och skyltar

Du får i annonser och på skyltar ange att en produkt är KRAV-certifierad, till exempel genom att visa KRAV-märket. Du behöver inte kontakta KRAV innan du gör detta. (K)