20.6.2 Hur företag får marknadsföras

Om du har ett KRAV-certifierat företag eller produktionsplatser med KRAV-certifierad verksamhet så får du marknadsföra dig som KRAV-certifierad eller KRAV-ansluten. Detta gäller oavsett vilka medier du använder för din marknadsföring.

Du får inte använda KRAV-märket på ett sätt som kan få dina kunder att tro att det är KRAV som är producent, marknadsförare, distributör eller återförsäljare av dina produkter. (K).
Om ditt företag marknadsför såväl KRAV-certifierade produkter som ej KRAV-certifierade produkter så är det särskilt viktigt att dina kunder får tydlig information om vilka av dina produkter som är KRAV-certifierade.