20.6 Marknadsföring

Reglerna i det här avsnittet handlar om hur du får använda KRAV-märket i din marknadsföring.